Kolegij se bavi stanjem češke književnosti u posljednjem desetljeću 20. stoljeća i prvom desetljeću 21. Zahvatit će književni život 90-ih obilježen prevladavanjem ideoloških ograničenja koja su odredila književni život i književnu produkciju nakon 1948. godine, postupkom tzv. „ispunjavanja bijelih mjesta“ u češkoj književnoj povijesti te istraživanja putova novog književnog stvaralaštva u izmijenjenim okolnostima. Povest će se računa o reviziji češke književne povijesti, prevrednovanja književnih korpusa, o specifičnostima nove književne produkcije starijih autora te novim posttotalitarnim književnim autorima. U tom smislu prepoznat će se novi pristupi „lakoj“ i „teškoj“ književnosti, oblikovanje suvremenog ženskog pisma, pitanja novoga književnog profesionalizma, tretiranje novih tema i starih revizionističkih i drugo. Pozornost će biti posvećena novim djelima autora 60-ih, autorima srednje generacije afirmiranim tek 90-ih, novim autorima, predstavnicama novog ženskog pisma, popularnoj književnosti.