Cilj kolegija Fonetska transkripcija + Govorne vježbe je upoznati studente s načelima fonetske transkripcije; steći vještine dobrog fonetskog slušanja i transkribiranja različitih primjera govora, uključujući hrvatski standard i dijalekte te različite strane jezike; uočiti razlike reprezentacije govora na različitim razinama procesiranja govornih obavijesti; opisati principi grafičkog predstavljanja govora osobito odnos standardne ortografije i fonetske transkripcije; prikazati različite sustave fonetske transkripcije i načela izrade IPA (International Phonetic Alphabet) te njezin povijesni razvoj; na primjerima različitih jezika upoznati njihove fonetske sustave i uvježbati fonetsku transkripciju; detaljno prikazati transkripciju za hrvatski; usvojiti fino razlikovanje pri percepciji i produkciji glasnika u različitim stilovima i idiomima hrvatskog i drugih jezika.
PD razina studija, 6 ECTS

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35853
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni