Naziv kolegija: Terminologije i jezici struka II - Politika i državne institucije

Nositelj kolegija: Snježana Rodek, viša lektorica

Izvođač/ica: Snježana Rodek, viša lektorica

ECTS bodovi: 1

Jezik: njemački i hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: obvezatni izborni

Oblik nastave: 1 sat seminara tjedno

Uvjeti upisa: položen ispit iz predmeta Terminologije i jezici struka I

Ciljevi: razumijevanje i korištenje terminologija na njemačkom i hrvatskom jeziku

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: pobliže upoznavanje studenata s terminologijama raznih znanstvenih i stručnih područja

Korištene metode: grupni rad, individualni rad, grupna evaluacija

Sadržaj: Na temelju primjera iz tiska, publikacja i s interneta studenti će upoznati razlike između uporabe jezika u stručnim i općim tekstovima, razne vrste stručnih tekstova te prevoditeljske metode i postupke kod prevođenja znanstvenih i stručnih termina odnosno stila. Tematski će se obrađivati politički sustavi i državne institucije zemalja njemačkog govornog područja i Hrvatske.

Literatura: jednojezični i dvojezični rječnici (v. popis kod Prijevodnih vježbi), Harenberg aktuell Deutschland 2009.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na vježbama, referat i pisani rad
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124301
Broj ECTS bodova: 1
Semestar: zimski