Medicinska antropologija istražuje interakciju između zdravlja, kulture i bolesti, proučava druge medicinske tradicije te njihova shvaćanja bolesti i liječenja kao i bio-kulturalne pristupe suvremenim zdravstvenim problemima. Kroz proradu suvremenih, kao i povijesnih tekstova medicinske antropologije, studentima će biti omogućeno upoznavanje sa najvažnijim teorijskim pravcima ove struke kao baze za kasniju nadogradnju u smjeru analitičnog promišljanja raznih fenomena vezanih za medicinu i kulturu. Temeljni uvid, kojeg ovaj kolegij nastoji produbiti, jest onaj o potrebitosti poimanja Zapadne medicine kao dijela kulturne ekspresije, te stoga i nužnosti njena podvrgavanja analizi kao što su to i svi ostali medicinski sistemi proučavani kroz antropologiju medicine.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52351
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski