Izborni kolegij Antropologija medicinskih sustava daje uvod u istraživanje medicine u sklopu društvenih znanosti, odnosno uvod u istraživanje medicinskih sustava kao kulturnih koncepata. Kolegij daje kratak pregled znanstvenih disciplina koje se time bave (medicinska antropologija, etnomedicina, tradicijska medicina), naznačuje najvažnije teorije i teoretske pravce, te daje prikaz suvremenih tema i istraživanja unutar tih disciplina. Teme koje će se obrađivati osim povijesti disciplina i razvoja medicinsko-antropoloških teorija uključuju i kontekstualizacije medicinskih sustava, vezu između (imigracijske) politike i medicine, antropologiju tijela, fenomenologiju liječenja, kulturne medicinske prakse i pojavu i kontekste novih medicinskih sustava, javno zdravstvo i popularnu medicinu, kulturne konstrukcije zdravlja (mentalnog, fizičkog, duhovnog) i bolesti.
U proučavanju medicinskih sustava koriste se etnografski podaci (arhivski ili recentni), studiji slučaja i relevantna literatura,  te ih se nastoji kritički i teoretski analizirati.

Šifra razine studija: PD

Broj ECTS bodova: 5

Razina studija: preddiplomski
Broj ECTS bodova: 5