Usvajanje temeljnih znanja iz područja standardologije (standardni jezik/varijetet, standardizacija, jezična politika i planiranje, povijest jezičnog standarda).
Studij: diplomski; ISVU-šifra: 128036; ECTS: 4.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 128036
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski