Kolegij ima za cilj upoznati studente sa srednjovjekovnom arhitekturom južne Italije te njezinim utjecajima i odrazima na arhitekturu istočne obale Jadrana, kao i boljem razumijevanju povijesno-kulturnih veza dviju obala u razdoblju od XI do XV stoljeća. U uvodnim predavanjima student će se upoznati s romaničkom arhitekturom Apulije (o. 1000. - o. 1200.), arhitekturom Apulije u vrijeme Fredericka II (o. 1200. - o. 1250.) te arhitekturom Napulja i Apulije u vrijeme Anžuvinaca (o. 1250. - o. 1350.). Nakon upoznavanja s ključnim spomenicima južne Italije, pristupiti će se obradi spomeničke građe na istočnoj obali Jadrana - crkva sv. Marije na otoku Mljetu; Kotor (katedrala sv. Tripuna, crkva sv. Luke); Dubrovnik (katedrala Velike Gospe, franjevački i dominikanski samostan, Knežev dvor); katedrala sv. Lovre, Trogir te zvonik katedrale sv. Dujma, Split). Posebna pažnja bit će usmjerena i na djelatnost pojedinih majstora i radionica na području južne Italije te istočne obale Jadrana.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski