Ciljevi kolegija: Usvajanje osnovnih pojmova iz teorija kulture i povezanosti jezika i nekih elemenata kulture poput identiteta, društva, običaja neke zajednice. Stjecanje temeljnih ideja o promjenljivosti jezika i njegovoj središnjoj ulozi u kulturnim i društvenim praksama. Sadržaj kolegija: Kolegij je opći uvod u osnovne kulturološke pojmove i ideje, te uvod u temeljna sociolingvistička i kulturno-antropološka promišljanja o jeziku kao bitnom elementu identiteta neodvojivom od kulture i društva. Najveći dio kolegija bavi se povezanošću jezika i identiteta te načinima iskazivanja različitih slojeva identiteta jezikom.