Cilj je izbornog kolegija Proizvodnja govora (NM) analiza temeljnih procesa proizvodnje govora od upravljačke razine preko respiracijske i fonacijske do artikulacijske, a u svrhu upoznavanja vlastitog govornog aparata, kao temeljnog alata u budućim zanimanjima. Na vježbama se uspostavlja se učinkovita veza između slušanja i govorenja vježbama koje su usmjerene na ovladavanje temeljnim govornim sposobnostima.
Razina studija: D
ECTS: 4
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 120104
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski