Kolegij predstavlja nadopunu sadržaja obveznog kolegija „Umjetnost antike“. Proširenje sadržaja obuhvaća antičku umjetnost na prostoru današnje Republike Hrvatske, odnosno antičke provincije Dalmacije i južnih dijelova antičkih Panonija. Kronološki, kolegij pruža pregled umjetničkog stvaralaštva na području Ilirika od početka 4. stoljeća p. n. e. do 4. stoljeća n. e. Sadržaj je strukturiran problemski kako bi se obuhvatio što širi raspon tema koje pružaju najširi i najdublji mogući uvid u izvandrednu količinu umjetničkog materijala nastalog na području Ilirika. Pri tome, sadržaj kolegija usmjeren je prvenstveno na umjetničku, a ne na arheološku baštinu. Cilj je kolegija upoznati studente s izrazito bogatim antičkim umjetničkim stvaralaštvom na području današnje Republike Hrvatske te omogućiti studentima cjelovitiji uvid u carsku i provincijalnu umjetnost antičkog Ilirika. Pri tome, studenti će ovladati osnovnim pojmovima klasične ikonografije te ikonografskim vokabularom svojstvenim području Ilirika. Također, cilj je kolegija upoznati studente s antičkom arhitekturom i topografijom čime se omogućava cjelovitije razumijevanje kultnog i umjetničkog preslojavanja poganstva i kršćanstva koje će započeti s 4. stoljećem n.e.
Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 69683
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski