Kolegij obrađuje recentna zbivanja u enciklopedici, s posebnim naglaskom na nove oblike enciklopedičkih djela, njihove odlike i specifičnosti.
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski