Sadržaj je vezan za terensku nastavu na arheološkom lokalitetu, te sve dodatne obavijesti koje su vezane za terensku praksu.