Sadržaj je vezan za terensku nastavu na arheološkom lokalitetu, te sve dodatne obavijesti koje su vezane za terensku praksu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124259
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski