Pregledom sustava različitih etničkih, nacionalanih i regionalnih obilježja etnografske kulturne baštine i kritičko promišljanje građe u kontekstu multikulturalnih i inerkulturalnih odnosa kroz više tematskih cjelina prezentirat će se etnografski "mozaik" područja jugoistočne Europe na dijakronijskoj i sinkronijskoj razini.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51731
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski