Pregledom sustava različitih etničkih, nacionalanih i regionalnih obilježja etnografske kulturne baštine i kritičko promišljanje građe u kontekstu multikulturalnih i inerkulturalnih odnosa kroz više tematskih cjelina prezentirat će se etnografski "mozaik" područja jugoistočne Europe na dijakronijskoj i sinkronijskoj razini.