DrevSeob2.docDrevSeob2.doc
Kolegij nastavlja gdje je kolegij Drevne seobe – putokaz kroz antropološke teme, I. završio. U ovom kolegiju pozornost će biti usmjerena uglavnom na seobe tijekom razdoblja, koja se u europskom kontekstu obično označuju kao stari i srednji vijek, odnosno na istodobne predmoderne epohe u drugim dijelovima svijeta. Glavni tematski blokovi odnose se na: 1) međuodnos seoba i nastanka ranih civilizacija (uz primjere iz raznih dijelova svijeta; naglasak će biti na teorijske interpretacije), 2) starovjekovni društveni horizont (taj će se pojam obrazložiti kao antropološka konstrukcija, i u odnosu na tu konstrukciju razmotrit će se teme poput ropstva – iz migracijske perspektive, problema društvene ravnoteže i prodora stranaca, barbarizacije tuđinaca, itd.), 3) raseljavanje i preseljenje stanovništva (više primjera s Bliskoga istoka, iz Europe, Kine, Južne Amerike i inih područja), 4) starovjekovne kolonizacije (područje razmatranje je Bliski istok, antički svijet i Daleki istok), 5) značaj pojedinaca u starovjekovnoj migraciji (studentima će se predstaviti više ključnih opisa pojedinih povijesti preseljenja u starom vijeku), 6) kraj staroga vijeka i „seobe naroda“ (analize antropoloških implikacija opisa i modela „seoba naroda na početku srednjega vijeka), 7) tipologija srednjovjekovnih migracija (pregled različitih planskih, spontanih i pojedinačnih oblika migracije u europskom srednjem vijeku, uz usporedbe sa sličnim procesima u drugim dijelovima svijeta).
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski