Kako snimiti svoje predavanje korištenjem sustava Omega i dodatka BigBlueButton?

Остання зміна: srijeda 7 listopada 2020 18:09