Omega je službeni sustav za učenje na daljinu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ostvaren u sklopu projekta OIZEOO Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta. Kao tehnička podloga sustavu koristi se FLOSS rješenje MOODLE.

Trenutno (prosinac 2016.) sustav koristi 9865 studenata i 762 predavača, u više od 1926 online kolegija. Količina materijala produciranog unutar sustava Omega se kreće oko 290 GB.


最終更新日時: 2016年 12月 6日(Utorak) 08:37