Doktorski seminar na poslijediplomskom doktorskom studiju Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu.

Slušaju ga studenti od II. do VI. semestra.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski
Ostpolitik - Sovjeti i Nesvrstani.pdfOstpolitik - Sovjeti i Nesvrstani.pdf

Izborni kolegij za studente doktorskog studija Moderne i suvremene hrvatske povijesti.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski
Cilj predmeta je upoznavanje s glavnim teorijskim paradigmama, analitičko-interpretativnim metodama i istraživačkim orijentacijama u raznorodnim područjima i poljima, poddisciplinama i pravcima suvremene historijske znanosti, počevši od druge polovice 20. stoljeća i s naglaskom na modernu i suvremenu povijest. Poseban fokus bit će na razmatranju potencijalnih primjena određenih teorija i metoda za potrebe doktorandskih istraživanja, što ima za svrhu omogućiti doktorandima prikladnu konceptualizaciju vlastitih istraživanja i samog doktorskog rada te poboljšati analizu i interpretaciju korištenih izvora. Time će se doktorandska istraživanja nastojati teorijski, metodološki, konceptualno i analitički povezivati s postojećim međunarodnim istraživanjima u suvremenoj historiografiji.
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: ljetni