Teorija nastave hrvatskoga jezika 1_opis kolegija_17_18.docxTeorija nastave hrvatskoga jezika 1_opis kolegija_17_18.docx

Kolegij je namijenjen studentima dvopredmetnog nastavničkog smjera. Studenti će biti upoznati s važnijim teorijskim i praktičnim spoznajama o nastavi hrvatskog jezika u osnovnim i srednjim školama.

Razina studija: diplomski
Semestar: zimski