Razina studija: ostalo
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski

Cilj kolegija: Upoznavanje s reprezentativnim žanrovima/djelima/autorima japanske klasične književnosti i teatra u razdobljima Muromachi, Momoyama i Edo. Ovladavanje alatima za prevođenje i njihova aktivna primjena na konkretnim zadatcima.

Korištene metode: Nastava se izvodi putem predavanja u koja je uklopljeno čitanje i analiziranje kraćih odlomaka klasičnih djela japanske književnosti prevedenih na suvremeni japanski, engleski te hrvatski jezik. Studente se potiče da u što većoj mjeri čitaju na japanskom, da ovladavaju alatima za prevođenje i aktivno ih koriste u čitanju i razumijevanju ponuđenih tekstova. To se prvenstveno odnosi na japansku poeziju koja je zbog svoje kratkoće idealan poligon za stjecanje traženih vještina već u najranijem stadiju učenja jezika. Kao dodatak nastavi gledat će se i analizirati kratki video ulomci japanske televizije NHK (15min) posvećeni japanskoj književnosti i kulturi.


Razina studija: ostalo
Semestar: zimski

Cilj kolegija: Upoznavanje s reprezentativnim djelima japanske klasične književnosti i analiza pojedinih žanrova: waka (japanska poezija), monogatari (pripovijetka, roman), nikki (memoari), zuihitsu (esej), setsuwa (pripovijetka). Ovladavanje alatima za prevođenje i njihova aktivna primjena na konkretnim zadatcima. 

Korištene metode: Nastava se izvodi putem predavanja u koja je uklopljeno čitanje i analiziranje kraćih odlomaka klasičnih djela japanske književnosti prevedenih na suvremeni japanski, engleski te hrvatski jezik. Studente se potiče da aktivno sudjeluju u nastavnom procesu te da čitaju na japanskom, odnosno da ovladavaju alatima za prevođenje i aktivno ih koriste u čitanju i razumijevanju ponuđenih tekstova. To se prvenstveno odnosi na japansku poeziju koja je zbog svoje kratkoće idealan poligon za stjecanje traženih vještina već u najranijem stadiju učenja jezika. Kao dodatak nastavi gledat će se i analizirati kratki video ulomci japanske televizije NHK (15min) posvećeni japanskoj književnosti i kulturi.


Razina studija: ostalo
Semestar: zimski

In this class students will study Japanese literature of the late 1800s and early 1900s. The Edo shogunate had a policy of seclusion from the outside world until the early 1800s (with a few exceptions), however, the Japanese government began to contact other countries in the 1850s and began to westernize. It will consider how this affected Japanese literature and how Japanese literature affected Japanese society. The class will be conducted in Japanese. Students are expected to read literature in Japanese and present it in Japanese.

Razina studija: ostalo
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski
Razina studija: ostalo
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski
Razina studija: ostalo
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski
Razina studija: ostalo
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski

The goal of this class is for students to be able to read slightly longer expository texts and for students to be able to communicate in Japanese what they are interested in.Student will study kanji and grammar, and practice reading comprehension. Attendance and homework submissions are also included in the assessment. At the end of the class, the students will make a presentation in Japanese on a topic that interests them in the textbook. The students who have passed the Japanese Language Exercises 4 will be able to take this class.

Razina studija: ostalo
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski

Izborni kolegij za studente lingvistike svih godina. Studenti s drugih odsjeka su dobrodošli. Predznanje nije potrebno.

U prvom semestru obrađuju se pisma hiragana i katakana, te osnove japanskog jezika (prestavljanje, obitelj, kupovanje, opisivanje svakodnevnih radnji). Polaznici će uz praktično jezično znanje dobiti i lingvističko-kulturnu pozadinu japanskog jezika.

Semestar: zimski

Izborni kolegij za studente lingvistike svih godina. Studenti drugih odsjeka su također dobrodošli.

U prvom semestru studenti će obraditi korejsko pismo hangeul, svladati osnove korejske fonologije i lingvističko-kulturnih okolnosti Koreje i korejskog jezika. S praktične strane, obrađuju se jednostavne jezične teme poput predstavljanja, kupovine, naručivanja, opisivanja i jednostavnih radnji iz svakodnevnog života.

Semestar: zimski