The aim of the course is to familiarize students with the origins of creativity, challenges in investigating creativity, and ways of creating ecosystems that enable and support individual and collaborative creative endeavors. They will be introduced with fundamental processes related to creativity in individuals, such as divergent vs. convergent thinking and conceptual integration, as well as elements related to situated creativity that assumes interdisciplinary collaboration and practical application of novel ideas. The students will be expected to work on projects and investigate aspects of both individual and situated creativity as well as learn how to recognize and enhance individual capacity to think and act creatively.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 251792
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni

The aim of the course is to introduce students to the basic programming concepts, data types, functions, branching and repetition commands, and the ways in which the program is compiled and executed on a computer. Through lectures and exercises, students will acquire basic knowledge of programming and practice writing simple programs, from problem definition, abstraction and design of an appropriate algorithm to testing, locating errors and debugging.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 251791
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 251790
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i konceptima istraživačke metodologije u kognitivnoj znanosti. Kolegij će obuhvatiti teme kauzalnosti, uzorkovanja i etike u istraživanjima. Pored toga, kolegij će dati detaljan pregled najčešće korištenih istraživačkih metoda koje se koriste u različitim područjima kognitivne znanosti, kao i prednosti i izvore ugrožavanja valjanosti koje su s njima povezane. Na kraju kolegija studenti će znati odabrati prikladnu istraživačku metodu s obzirom na postavljeno istraživačko pitanje.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 251786
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski

Kognitivna znanost je međudisciplinarno područje istraživanja ljudskoga uma i spoznaje na razmeđu psihologije, računarstva (umjetne inteligencije), neuroznanosti, lingvistike, filozofije i antropologije. Cilj je kolegija upoznati studente s njenom poviješću, fundamentalnim problemima, osnovnim pojmovima, jezgrenim disciplinama, glavnim alatima i mogućim primjenama. S obzirom na iznimno raznovrsnu prirodu ovog područja, naglasak će biti na integriranju važnih uvida formuliranih na različitim razinama analize i posredstvom specifičnih metoda u jedinstveni okvir razumijevanja uma i spoznaje. Ključno će u tom pogledu biti reprezentacijsko-računarsko poimanje uma kao sustava za procesiranje informacija što će biti i ideja vodilja kolegija. Shodno tome, u žarištu interesa će biti ključni aspekti reprezentacijsko-računarske paradigme kognitivne znanosti, kako u njenim historijskim (klasični računarski i konektivistički pristup) tako i suvremenim artikulacijama (prediktivno kodiranje/prediktivno procesiranje). Kako bi prikazao cjelovitu sliku polja kognitivne znanosti kolegij će predstaviti i osnovne postavke glavnih anti-reprezentacijskih pristupa spoznaji: teorija dinamičkih sustava i 4E spoznaja – spoznaja kao utjelovljena (embodied), ukorijenjena (embedded), proširena (extended) i enaktivna (enactive). 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 251788
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 251794
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski

The aim of the course is to introduce students to the way in which linguistic structures function on the textual (grammatical), interpersonal and conceptual level. Specifically, students will examine the relationship between selected linguistic structure (of Croatian and other languages) with conceptualization and interpersonal meaning. In addition to theoretical considerations, students will have the opportunity to work on real corpus data in groups and individually to examine the role of language for conceptualization.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 251785
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 251789
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski